Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima

SKDD-CCP Smart Clear d.d. implementiralo je sveobuhvatan sustav upravljanja rizicima u svrhu promicanja integriteta, transparentnosti, učinkovitosti i sigurnosti financijskih tržišta.

Društvo se u svome poslovanju suočava s nizom značajnih izvora rizika s naglaskom na tržišni i kreditni rizik koji u pogledu održivosti sustava zahtijevaju strog pristup otklanjanju i adekvatnom upravljanju istima.

Svrha sustava kontrole i upravljanja rizicima je:

  • Osiguranje integriteta i funkcioniranja tržišta i
  • Održavanje visoke razine zaštite Članova.

Navedena svrha ostvaruje se minimiziranjem rizika preuzimanjem uloge središnje druge ugovorne strane u transakcijama na tržištu te primjeni suvremene tehnike i metode kontrole i upravljanja rizicima, u skladu s opsegom i složenosti poslova.

Poslovanje Društva usklađeno je s temeljnim propisima koji uređuju poslovanje i rad središnje druge ugovorne strane, odnosno  s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, te Zakonom o tržištu kapitala. Osim navedenog, poslovanje Društva je usklađeno i s pratećim propisima, kao što su provedbene uredbe Europske komisije, smjernicama ESMA-e, te općepriznatim načelima.

Informacije o modelu upravljanja rizikom SKDD-CCP-ja možete preuzeti ovdje.