Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Obavijesti

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - isključenje člana

Na temelju čl. 12. Statuta SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD-CCP/Društvo), Uprava Društva na 27. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijela je sljedeću Odluku o isključenju Člana 1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, oznaka Člana IKBA, 1. kolovoza 2022. isključuje se iz članstva Sustava poravnanja SKDD-CCP. 2. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, Društvo zadržava sva prava utvrđena Pravilima poravnanja Društva i Ugovorom o članstvu. 3. Terminski plan prestanka članstva čini sastavni dio ove Odluke. 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje SKDD-CCP je 22. srpnja 2022. godine zaprimio zahtjev društva ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, za prestanak članstva u Sustavu poravnanja SKDD-CCP kao CM - pojedinačni Član Sustava poravnanja 1. kolovoza 2022. Zahtjev Člana za isključenje je prihvaćen te je odlučeno kao u izreci.

Početak rada

S današnjim danom SKDD-CCP je počeo pružati usluge poravnanja transakcija na financijskom tržištu Republike Hrvatske, u skladu s EMIR regulativom. SKDD-CCP time postaje, uz SKDD i ZSE, dio infrastrukture hrvatskog tržišta kapitala povezujući trgovanje s namirom u ulozi središnje druge ugovorne strane. Velika hvala svima koji su doprinijeli ovom iznimnom postignuću i veselimo se novim izazovima!

HPB d.d. - primitak u članstvo

Na temelju čl. 12. Statuta i čl. 48. st. 2. Pravila SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na 38. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijela je sljedeću ODLUKU o primitku u članstvo 1. HPB d.d., OIB: 87939104217 se prima u članstvo kao: CM, član Sustava poravnanja. 2. Društvo će u roku od 3 (tri) dana, u skladu s čl. 48. st. 2. Pravila Društva sklopiti Ugovor o članstvu s HPB d.d., OIB: 87939104217. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Podnositelj zahtjeva HPB d.d., OIB: 87939104217 podnio je 3. 12. 2021. godine zahtjev za primitak u članstvo Društva. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane Pravilima Društva i Pravilnikom o uvjetima za članstvo Društva te je odlučeno kao u izreci. Kratice i pojmovi koji su u ovoj Odluci napisani velikim početnim slovom, osim ako drugačije nije izričito navedeno ovom Odlukom, imaju značenje kako je propisano Pravilima Društva.

Privredna banka Zagreb d.d. - primitak u članstvo

Na temelju čl. 12. Statuta i čl. 48. st. 2. Pravila SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na 38. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijela je sljedeću ODLUKU o primitku u članstvo 1. Privredna banka Zagreb d.d., OIB: 02535697732 se prima u članstvo kao: CM, član Sustava poravnanja. 2. Društvo će u roku od 3 (tri) dana, u skladu s čl. 48. st. 2. Pravila Društva sklopiti Ugovor o članstvu s Privrednom bankom Zagreb d.d., OIB: 02535697732. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Podnositelj zahtjeva Privredna banka Zagreb d.d., OIB: 02535697732 podnio je 1. 12. 2021. godine zahtjev za primitak u članstvo Društva. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane Pravilima Društva i Pravilnikom o uvjetima za članstvo Društva te je odlučeno kao u izreci. Kratice i pojmovi koji su u ovoj Odluci napisani velikim početnim slovom, osim ako drugačije nije izričito navedeno ovom Odlukom, imaju značenje kako je propisano Pravilima Društva.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - primitak u članstvo

Na temelju čl. 12. Statuta i čl. 48. st. 2. Pravila SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na 38. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijela je sljedeću ODLUKU o primitku u članstvo 1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., OIB: 65723536010 se prima u članstvo kao: CM, član Sustava poravnanja. 2. Društvo će u roku od 3 (tri) dana, u skladu s čl. 48. st. 2. Pravila Društva sklopiti Ugovor o članstvu s ISTARSKOM KREDITNOM BANKOM UMAG d.d., OIB: 65723536010. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Podnositelj zahtjeva ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., OIB: 65723536010 podnio je 6. 12. 2021. godine zahtjev za primitak u članstvo Društva. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane Pravilima Društva i Pravilnikom o uvjetima za članstvo Društva te je odlučeno kao u izreci. Kratice i pojmovi koji su u ovoj Odluci napisani velikim početnim slovom, osim ako drugačije nije izričito navedeno ovom Odlukom, imaju značenje kako je propisano Pravilima Društva.

OTP banka d.d. - primitak u članstvo

Na temelju čl. 12. Statuta i čl. 48. st. 2. Pravila SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na 38. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijela je sljedeću ODLUKU o primitku u članstvo 1. OTP banka d.d., OIB: 52508873833 se prima u članstvo kao: CM, član Sustava poravnanja. 2. Društvo će u roku od 3 (tri) dana, u skladu s čl. 48. st. 2. Pravila Društva sklopiti Ugovor o članstvu s OTP bankom d.d., OIB: 52508873833. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Podnositelj zahtjeva OTP banka d.d., OIB: 52508873833 podnio je 6. 12. 2021. godine zahtjev za primitak u članstvo Društva. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane Pravilima Društva i Pravilnikom o uvjetima za članstvo Društva te je odlučeno kao u izreci. Kratice i pojmovi koji su u ovoj Odluci napisani velikim početnim slovom, osim ako drugačije nije izričito navedeno ovom Odlukom, imaju značenje kako je propisano Pravilima Društva.
Starije obavijesti