Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Obavijesti

Obavijest o izmjenama i dopunama Operativnih pravila rada; izmjeni modela upravljanja rizicima

SKDD-CCP Smart Clear d.d. (SKDD-CCP) obavještava sudionike tržišta kapitala i zainteresiranu javnost da je, radi usklađenja s Uredbom (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana, u tijeku postupak izmjena i dopuna akata koji čine dio Pravila poravnanja Društva Dodatno, radi unaprijeđenja u ispunjavanju obveza Članova, ukida se ograničenje zbog kojeg je Član po primitku poziva za povećanje vrijednosti margina (Margin Call) dužan povećati vrijednost margina isključivo uplatom novčanih sredstava. Ovom izmjenom Članovima se omogućava ispunjenje obveze, osim uplatom novčanih sredstava, upisom Instrukcije za namiru isporuke traženih Financijskih instrumenata, pod uvjetima određenim Pravilnikom o kolateralu. Stupanje na snagu akata očekuje se u svibnju 2024. o čemu će se objaviti dodatna obavijest. Pravila - nacrt Pravilnik o kolateralu – nacrt Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja člana – nacrt Također, SKDD-CCP obavještava sudionike tržišta kapitala i zainteresiranu javnost kako su tijekom ožujka i travnja 2024. donesene odluke Hanfe i ESMA-e (European Securities and Markets Authority) kojima se odobravaju značajne izmjene modela upravljanja rizicima Društva. Novim modelom unaprijeđuje se sustav upravljanja rizicima te će detaljnije informacije biti objavljene na web stranici Društva i dostupne na poveznici. Produkcija novog modela upravljanja rizicima planirana je za treće tromjesečje 2024.

Izmjene i dopune Operativnih pravila rada SKDD-CCP-ja

Nastavno na informaciju o uključenju novih financijskih instrumenata u Sustav poravnanja te o ranijem upisu instrukcija za namiru u Sustav namire, obavještavamo da je SKDD-CCP usvojio sljedeća izmijenjena i dopunjena Operativna pravila rada: • Pravila - čistopis i razlikovna verzija • Pravilnik o prijenosu prava i obveza iz novirane transakcije - čistopis i razlikovna verzija • Pravilnik o dnevnom rasporedu - čistopis i razlikovna verzija • Pravilnik o primjerenosti transakcija - čistopis i razlikovna verzija • Cjenik - čistopis i razlikovna verzija Akti stupaju na snagu 15.1.2024., osim Cjenika koji stupa na snagu 1.2.2024.

Raniji upis instrukcija za namiru u Sustav namire

Na inicijativu Članova SKDD-CCP-ja, 15.1.2024. uvodi se raniji upis instrukcija za namiru u Sustav namire, s dosadašnjeg T+2 na T+1. Upućujemo da će SKDD-CCP 15.1.2024. po otvaranju sustava, u Sustav namire (SKDD) poslati instrukcije za namiru koje imaju predviđeni datum namire 15.01.2024. (netirana trgovanja sa ZSE od 11.01.2024.) i 16.01.2024. (netirana trgovanja sa ZSE od 12.01.2024.). Navedenim unaprjeđenjem Članovi će imati na raspolaganju dulje razdoblje za alokaciju transakcija u Sustavu namire i pripremu namire koja će se i dalje izvršavati na T+2. Na taj način smanjuje se rizik neisporuke i povrede Pravila poravnanja od strane Članova. Zbog navedene promjene u tijeku su izmjene i dopune Pravila poravnanja SKDD-CCP-ja. Prije stupanja na snagu akti će biti objavljeni i dostupni za preuzimanje na web stranici Društva.

Provedeno testiranje Procedura kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana

Procedurama kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana, točkom V., propisano je da SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje u tekstu: SKDD-CCP) najmanje jednom godišnje, kroz simulirane vježbe, testira procedure opisane navedenim dokumentom. Cilj vježbi je preispitati definirane mjere i postupke, utvrditi eventualne nedostatke te, ako je to potrebno, iste izmijeniti. Testiranje je provedeno u razdoblju od 13. do 16. studenog 2023. godine, a korišteni su produkcijski podaci trgovinskih datuma 13. i 14. studenog 2023. godine. SKDD-CCP je u sklopu testiranja provodio postupke sadržane u: • Pravilima • Pravilniku o prisilnoj kupnji • Procedurama kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana, • Internom uputom za provođenje postupaka kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana Testiranje je sadržavalo tri scenarija: 1. Testiranje pokretanja procedura u slučaju neispunjenja obveze isporuke Financijskih instrumenata na temelju Obračunatih obveza 2. Testiranje pokretanja procedura u slučaju neispunjenja obveze povećanja vrijednosti kolaterala 3. Testiranje pokretanja procedura u slučaju pokretanja postupka zbog insolventnosti Člana Dio testiranja (scenarij 3) je proveden u sklopu međunarodne „fire-drill“ vježbe središnjih drugih ugovornih strana održane 13. i 14. studenog 2023. godine. Navedena „fire drill" vježba CCP-jeva podrazumijevala je da više središnjih drugih ugovornih strana testira cijeli ili dio lanca operacija koje trebaju slijediti u slučaju da član poravnanja ne ispuni svoje obveze, što uključuje testiranje funkcioniranja internih tijela CCP-a za donošenje odluka i postupke potrebne za upravljanje neispunjavanjem obveza. Tijekom testiranja sva tri scenarija nisu primijećeni nedostaci.

UKLJUČENJE NOVIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA U SUSTAV PORAVNANJA

SKDD-CCP Smart Clear d.d. (SKDD-CCP/Društvo) obavještava sudionike tržišta kapitala i zainteresiranu javnost da je Rješenjem Hanfe Klasa UP/I 995-02/23-02/05 od 21. prosinca 2023. prošireno odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane te da će od 15. siječnja 2024. u Sustav poravnanja SKDD-CCP-ja biti uključeni sljedeći financijski instrumenti kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi: 1. ETF-ovi koji u podlozi imaju dionice 2. trezorski zapisi. U tijeku je postupak izmjena i dopuna akata koji čine dio Pravila poravnanja SKDD-CCP-ja. Prije stupanja na snagu akti će biti objavljeni i dostupni za preuzimanje na web stranici Društva.

Stupanje na snagu izmijenjenih i dopunjenih Operativnih pravila rada SKDD-CCP-ja

Stupanje na snagu izmijenjenih i dopunjenih Operativnih pravila rada SKDD-CCP-ja SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje: SKDD-CCP) usvojio je sljedeća izmijenjena i dopunjena Operativna pravila rada: Pravila Pravilnik o dnevnom rasporedu Pravilnik o kolateralu Pravilnik o nadzoru članova Pravilnik o prijenosu prava i obveza iz Novirane transakcije Pravilnik o uvjetima za članstvo te Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana. Akti stupaju na snagu 11. rujna 2023. Izmijenjeni i dopunjeni akti dostupni su na poveznici: 1. Pravila – čistopis i razlikovna verzija 2. Pravilnik o dnevnom rasporedu – čistopis i razlikovna verzija 3. Pravilnik o kolateralu – čistopis i razlikovna verzija 4. Pravilnik o nadzoru članova – čistopis i razlikovna verzija 5. Pravilnik o prijenosu prava i obveza iz Novirane transakcije – čistopis i razlikovna verzija 6. Pravilnik o uvjetima za članstvo – čistopis i razlikovna verzija 7. Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana – čistopis i razlikovna verzija

Izmjene i dopune Operativnih pravila rada

U tijeku je postupak provođenja izmjena i dopuna akata koji čine dio Pravila poravnanja društva SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili SKDD-CCP) usvojenih 23.12.2021. i to Pravila, Pravilnika o dnevnom rasporedu, Pravilnika o kolateralu, Pravilnika o nadzoru članova, Pravilnika o prijenosu prava i obveza iz Novirane transakcije, Pravilnika o uvjetima za članstvo i Procedura kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana. Stupanje akata na snagu planirano je za 11. rujna 2023. godine. Detaljnu obavijest koja sadrži razloge te pregled promjena možete preuzeti ovdje.
Starije obavijesti